M25 Roemenië

Sinds 1988 heeft Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden contact met een diaconale hulporganisatie van de protestantse kerk in Targu Mures, Roemenië. Deze diaconie biedt, onder de inspirerende leiding van Ilona Fulop, hulp aan straatkinderen, bejaarden, arme en dakloze gezinnen en iedereen die voor hulp bij de Fundatia Lazarenum aanklopt.

M25 Jongerenwerkvakanties

In het recente verleden gingen er in de zomer jongeren van 17 jaar en ouder uit Leiden e.o. aan het werk in Roemenië. Diaconaal Werker Jacqueline Schoonwater coördineerde deze werkvakanties en verzorgde samen met vrijwilligers de praktische begeleiding.
Tijdens een verblijf van enkele weken werkten de jongeren mee bij verschillende projecten van de diaconie in Targu Mures. Het was een uniek vervolgproject voor jongeren van M25 Leiden om kennis te maken met de woon- en leefomstandigheden van mensen in nood in een ander deel van Europa, en daadwerkelijk hulp te bieden daar waar het nog steeds hard nodig is. Voor meer informatie: 25 jaar verbonden met Roemenië.

Huidige ondersteuning

Inmiddels kunnen diverse projecten van de Fundatia Lazarenum grotendeels op eigen benen staan. Toch blijft ons centrum ook nu nog warme contacten onderhouden met onze partners in Roemenië en waar mogelijk nog een handje toesteken, want de leefomstandigheden van kwetsbare groepen in de regio van Targu Mures blijven nog altijd zorgelijk.

Bijlagen: