Help me te zijn wie ik ben! Avondmaalsproject 2018-2019

Nicaragua is een van de armste landen in Midden-Amerika. Zorg en aandacht voor mensen met een intellectuele beperking en hun naaste familie is er nauwelijks.
In het agrarische gebied van het departement Chontales zijn er in de stad Juigalpa beperkte voorzieningen met name voor kinderen tot 15 jaar. Daarna staan de ouders, vaak alleenstaande moeders, er alleen voor om hun opgroeiende kind verder thuis te verzorgen. Zonder wat extra hulp is dat eigenlijk een onmogelijke opgave.

Stichting Ruach

”Fundación Cristiana Comunitaria para Personas con Discapacidad Ruach”, kortweg de Stichting Ruach, heeft zich na wat onderzoek in de omgeving van Juigalpa gericht op allerlei initiatieven om mensen met een intellectuele beperking een eigen plek te geven binnen de lokale samenleving:

  • met de inrichting van een gemeenschapshuis in 2016 waarin verzorgers en bewoners naar het model van l’ Arche van de Franse priesters Jean Vanier en Thomas Philippe, samen wonen en werken in een woon- en leefgemeenschap;
  • door de organisatie en inrichting van een eigen opleidingstraject voor medewerkers bij de begeleiding van mensen met een intellectuele beperking;
  • met de start van een activiteitenclub waarin mensen met een intellectuele beperking uit de buurt voor halve dagen een activiteit wordt aangeboden;
  • door steun en draagvlak te creëren via lokale en sociale media en de vorming van een groep van twintig “peetvaders” en “peetmoeders” die elk op een eigen manier steun geven aan het project;
  • door contacten te leggen met lokale onderwijsinstellingen en de lokale middenstand ter ondersteuning van het project.

Astrid Delleman is de Nederlandse coördinatrice van de stichting in Nicaragua. Vanuit Leiden wordt de Stichting Ruach geholpen door de Stichting Vivir Juntos, die vanuit Nederland haar uiterste best doet om het werk in Nicaragua financieel te ondersteunen. Via hen werd dit project ook voorgedragen als Avondmaalsproject 2018-2019

Nieuwe plannen

Uitbreiding van de activiteitenclub in het aantal dagdelen, maar ook in het aantal deelnemers. Momenteel zijn er 9 deelnemers. Het streven is om dit jaar het aantal uit te breiden naar max. 18 deelnemers. Dat betekent ook dat het aanbod wat gevarieerd moet worden, om aan te kunnen sluiten bij de mogelijkheden en behoeften van elke deelnemer. Naast het maken van piñatas (poppen van papier maché) en beschilderde bloempotjes met cactussen die via diverse verkooppunten in de stad verkocht worden, liggen er ook nog  nieuwe plannen voor een tuinproject in samenwerking met de lokale landbouwschool.

Daarnaast wil de stichting twee keer per maand graag educatieve uitstapjes toevoegen aan het programma van de activiteitenclub. De deelnemers komen uit relatief arme gezinnen. Er is bijvoorbeeld een dierentuin waar veel deelnemers nog nooit geweest zijn. Maar ook een bezoek aan een zwembad, bij één van de restaurants in Juigalpa, of naar een klein park met wat attributen is voor velen, gezien de kosten, onhaalbaar.

Voor de ouders/voogden wordt gedacht aan een aanbod van thema’s en voorlichting om de betrokkenheid bij de activiteitenclub te bevorderen, maar ook om hen meer handvatten te bieden om adequater in te kunnen spelen op de behoeften van hun kind. Nu worden de (jong) volwassenen nog te vaak aan hun lot overgelaten, door onmacht, onkunde en vermoeidheid bij de ouder. Om ouders/voogden daartoe meer te motiveren wordt gedacht aan bijeenkomsten van max. drie uur, waarin ruimte is voor onderricht en oefeningen met een afsluitende lunch.

Hun ambitie en onze uitdaging

Aan ambities ontbreekt het de Stichting Ruach niet. Op een heel creatieve manier weet ze via allerlei activiteiten steeds meer mensen te betrekken bij de zorg en ondersteuning van (jong) volwassenen met een intellectuele beperking in Juigalpa, Nicaragua.
Al die plannen bij elkaar kosten zo’n € 5.000,-. Misschien kunnen we samen de uitdaging aangaan om naast de financiering van deze plannen dit project ook nog wat extra financiële zekerheid te bieden naar de toekomst toe.

Bijlagen: