Avondmaalsproject 2020-2021: GIL

Stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden) ontstond 25 jaar geleden toen er helemaal niets voor ‘illegalen’ (ongedocumenteerden) geregeld was. Twee huisartsen en de Fabel van de Illegaal klopten met dit probleem aan bij de diaconie, met als resultaat de stichting GIL.
GIL wil in de regio Leiden de gezondheidszorg voor personen zonder geldige verblijfsvergunning (ongedocumenteerden) toegankelijk maken. Het College van de Rechten van de Mens concludeert op basis van onze Grondwet en internationale verdragen, dat iedereen in Nederland, los van verblijfsstatus, recht heeft op medisch noodzakelijke zorg. De overheid heeft de verplichting om het recht op gezondheid te bevorderen en te beschermen. Dit geldt dus ook voor ongedocumenteerden.

Het doolhof van de medische zorg

GIL biedt hulp aan mensen die behoren tot de kwetsbaarste kwets-baren in onze samenleving. Mensen zonder verblijfsdocument zijn ontheemd, hebben geen thuis, vaak een onveilige woonplek, spreken de taal niet van het land waar zij verblijven, hebben geen sociale zekerheid, geen toekomst en geen geld. 
Slechte ervaringen met onberekenbare overheidsinstanties in landen waar deze mensen gewoond hebben of doorheen gereisd zijn, weerhouden ongedocumenteerden er vaak van om medische hulp te zoeken. Voor je het weet, wordt de politie of immigratiedienst ingeseind. De angst regeert en openheid is een duur goed.
En als je dan toch de moed bijeen raapt omdat het echt niet anders kan, raak je verdwaald in een medische bureaucratie waarin niet elke baliemedewerker bekend is met de basale rechten van de mens en ook menig arts niet de betalingsregelingen kent voor medische hulp aan ongedocumenteerden. 

Daarom is het van groot belang om deze kwetsbare mensen te ondersteunen bij het vinden van hun weg in het doolhof van de medische zorg. Dat betekent praktische hulp: zoals meegaan voor een kennismaking met de huisarts, een inschrijving in het ziekenhuis, maar ook bij vervolgbezoeken. Zelfs als de mensen zelf een mantelzorger hebben, kan GIL helpen om mensen inzicht te geven in de regelgeving en daarmee deuren openen die anders wellicht gesloten blijven.

Een betrokken en betrouwbare partner

GIL houdt sinds eind 2017 wekelijks spreekuur in De Bakkerij. Elke donderdagochtend kunnen ongedocumenteerden vanuit de regio terecht in ons centrum waar gepensioneerd huisarts Kea Fogelberg informatie, advies en hulp biedt bij het vinden van medische zorg. Gepensioneerd tandarts Leo van Broeckhuysen biedt sinds 2017 daarnaast ook tandheelkundige zorg voor ongedocumenteerden. 

Hun bijdragen alleen al zijn van onschatbare waarde voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van deze groep. Medewerkers van De Bakkerij doen graag een beroep op hun expertise. Maar GIL wil, met uw hulp, graag meer: 

Waar wil GIL het geld van de collectes aan besteden?

  • Medische buddies. Ongedocumenteerden die dreigen te verdwalen in de medische wereld wil GIL graag een begeleider aanbieden met dezelfde taken als een mantelzorger voor een ziek familielid of buurman. Dat plan brengt kosten met zich mee, zoals benzine voor de auto, parkeerkosten, soms een broodje of anderszins. Maar ook voor intervisiebijeenkomsten om elkaar in het werk te steunen en van elkaar te leren.
  • Een onkostenpotje. Een voorbeeld uit de praktijk: een man met schizofrenie heeft al twee jaar een goede (Arabisch sprekende) psychotherapeut. Helaas verhuist de praktijk van Leiden naar Den Haag. Verandering van behandelaar zou desastreuze gevolgen hebben. Voor 40 euro per maand aan reiskosten kan hij de therapie voortzetten. 
  • Bekendheid en informatie. Najaar 2020 organiseert GIL een symposium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de stichting. Het is alleen al belangrijk om de problemen rond de gezondheidszorg voor ongedocumenteerden meer bekendheid te geven en collega’s in de medische wereld te informeren over bestaande afspraken en voorzieningen op dit terrein. Vaak is onwetendheid bij professionals een belangrijk obstakel in de toegankelijkheid van onze eigen gezondheidszorg. Dus informatie en voorlichting zijn cruciaal!

In de Avondmaalsfolder kunt u deze informatie nog eens rustig nalezen.

U kunt bijdragen via rekeningnummer: NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantsegemeente Leiden o.v.v. GIL