Onverwacht veel aanvragen Zomerbonnen 2018

Eind mei werd de Zomerbonnenactie 2018 van De Bakkerij en Stichting Urgente Noden Leiden afgerond. Dit jaar meldden 38 hulpverlenende instanties in totaal 910 huishoudens aan, waaronder 322 alleenstaanden, 72 echtparen, 310 alleenstaanden met kind(eren) en 206 echtparen met kind(eren). In totaal werden dit jaar met deze actie ruim 3200 boodschappenbonnen ter waarde van € 10,- uitgereikt. 
Een onverwacht resultaat, omdat we dit jaar gehoopt hadden dat het aantal aanvragen in een aantrekkende economie met een dalende werkloosheid en een afnemende instroom van vluchtelingen in ons land juist weer wat lager zou zijn dan in de voorafgaande jaren. 
Dankzij de opbrengsten van de kerstcollecte, de bijdragen van diverse fondsen en diaconieën en wat extra inspanningen van enkele lokale subsidiënten, zijn we er ook dit keer weer in geslaagd om alle aanvragen te kunnen honoreren. Met onze hartelijke dank!