Straatpastoraat Leiden presenteert Jaarverslag

Het jaar 2017 is voor het straatpastoraat Leiden een bijzonder en druk jaar geweest. Er waren veel ontmoetingen met mensen aan de onderkant van de samenleving, individuele contacten en groepsactiviteiten. Allemaal bedoeld om mensen die om wat voor reden ook maatschappelijk buiten de boot zijn gevallen, te steunen en een gezicht te geven.

In het Jaarverslag van de Stichting Straatpastoraat Leiden vertelt straatpastor Folly Hemrica over allerlei ontwikkelingen rond de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen in onze regio en haar bijzondere rol daarin en doet ze kort verslag van een aantal bijzondere activiteiten en publicaties.

De ervaring van de daklozenopvang in Leiden is dat het aantal daklozen nog steeds gestaag groeit. De GGD Hollands-Midden schatte het aantal daklozen in 2015 op ruim driehonderd, maar inmiddels lijken het meer te zijn. Dat komt o.a. omdat de GGZ door bezuinigingen het aantal bedden heeft moeten verminderen, waardoor er steeds meer mensen met psychiatrische problematiek op straat belanden.

Verder lijkt ook het aantal ongedocumenteerden zonder hulp toe te nemen. De Bakkerij heeft het afgelopen jaar steeds vaker individuele hulp geboden aan mensen zonder papieren en dat probleem ziet het Straatpastoraat ook op straat terug. Verder zijn de naweeën van de economische crisis nog steeds voelbaar. Niet iedereen profiteert al van het economisch herstel en er zijn nog steeds mensen met een ernstige schuldenproblematiek in de daklozenopvang te vinden. 

BijlageGrootte
PDF-pictogram jaarverslag_2017_ssp_leiden.pdf3.89 MB