De Rank roept politiek ter verantwoording

De kerkenraad van De Rank in Katwijk heeft op 13 februari van dit jaar een brief gestuurd naar de fractieleden van de politieke partijen in hun gemeente, waarin zij hun zorg en onbegrip uitspreken over het schrijnende gebrek aan opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in Katwijk. Aanleiding was een bezoek aan De Bakkerij eind september 2017 waarin coördinator Ton Snepvangers vertelde dat Diaconaal Centrum De Bakkerij in de maanden daarvoor diverse malen was benaderd om noodopvang te bieden aan vluchtelingen gerelateerd aan de Gezinslocatie Katwijk. Schrijnende voorbeelden uit de recente praktijk, waarbij diverse kerkelijke en maatschappelijke hulpverlenende instanties hadden aangegeven dat het zorgelijk is dat een gemeente als Katwijk wel ruimte biedt aan een AZC, maar vervolgens geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor kwetsbare mensen die vanuit deze locatie “geklinkerd” worden. Daarmee verzaakt de gemeente haar zorgplicht  voor een uiterst kwetsbare groep in haar gemeente.

Als Katwijk zelf geen mogelijkheden ziet om een passende opvang in te richten, dan zouden ze toch minstens duidelijke afspraken kunnen maken met gemeentelijke bed-bad-broodvoorzieningen in Den Haag of Leiden. De Rank verwijst in haar brief naar een artikel in het Leidsch Dagblad van 31 januari 2018 waarin een noodkreet stond van de bed-bad-broodvoorziening in Leiden die aangaf dat buurgemeenten op eenvoudige wijze een helpende hand zouden kunnen bieden.

De kerkenraad van De Rank heeft naar aanleiding van deze kwestie al op 7 november 2017 een brief gestuurd naar de burgemeester en wethouders van Katwijk, maar kreeg alleen maar te horen dat de gemeente hierin de lijnen volgt van de landelijke politiek en dat er geen problemen met uitgeprocedeerde asielzoekers bekend zouden zijn.
In een bijlage bij de brief van 13 februari j.l. aan de fracties beschrijft De Bakkerij ter illustratie daarom een drietal voorbeelden uit de recente praktijk van mensen die door het gebrek aan zorg voor passende opvang in Katwijk in grote problemen zijn geraakt. De fracties hebben van de kerkenraad van De Rank tot 1 maart de kans gekregen om te reageren, zodat hun reactie nog meegenomen kan worden in een persbericht dat begin maart rond deze kwestie zal worden verstuurd naar diverse media.