Nieuwjaarsontmoeting 2018: Een warm nest

foto's Han de Bruin (www.handebruinfotografie.nl)

Het was een warm nest, vrijdagmiddag 19 januari in De Bakkerij. De Nieuwjaarsontmoeting 2018 bracht weer veel mensen naar de Oude Rijn. Mensen van de organisaties in De Bakkerij, van de organisaties in de stad, mensen uit de regio, de medewerkers van de diaconieën en de vele vrijwilligers. Kortom: het was weer een volle bak. In de Ovenruimte kon je haast over de hoofden lopen en moest je je tussen de bezoekers door wringen om een glaasje te bemachtigen!

Een warm nest, zo noemde ook Peterhans van den Broek, voorzitter van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden in zijn welkomstwoord De Bakkerij, naar de titel die Ton Snepvangers het Jaarplan 2018 meegaf. 'Een warm nest voor bevlogen mensen, professionals en vrijwilligers, die samen een werkplek creëren waarin mensen zich welkom en gezien weten, ondersteund en uitgedaagd voelen, gesterkt en onderling verbonden'.

Terugblik op een vol jaar

Terugblikkend was 2017 het jaar van 'Kom 7 kijken', waarvan de verschillende kunstuitingen voor het laatst te bekijken waren. Het jaar van Oma gaat op stap, van Onder Anderen, een nieuwe theaterproductie door Geurend Hooi, van Aemosa, een nieuwe organisatie in De Bakkerij, van het Avondmaalsproject voor moeder en kind in Nederland en Sri Lanka en weer een jaar van veel, heel veel M25 activiteiten met jongeren.

In 2017 werd afscheid genomen van Gerda Pieters die Op de Kook toe onder haar hoede had, en werden eerst Carijn Westeneng en later Yiri Bloemkolk begroet. Zij vullen het bekende team aan van Ton Snepvangers, Jacqueline Schoonwater, Tamara Breton, Chantal Knulst, conciërge Jan van Houwelingen en John Wijers (administrateur).

Veranderingen

2018 wordt voor de medewerkers een jaar van verandering: Jacqueline gaat in augustus met pensioen. Dat is na al die jaren dat ze in De Bakkerij heeft gewerkt een ingrijpende gebeurtenis. Tamara gaat zich binnenkort extra bezighouden met de Individuele Hulp en gaandeweg wat taken overnemen van Jacqueline. Daarom zal ze per 1 februari stoppen met M25, dat door Carijn en Yiri zal worden overgenomen. Aan plannen en activiteiten zal het niet ontbreken dit jaar. In het Jaarplan 2018, te vinden op de website van De Bakkerij, leest u er veel meer over.

Muziek!

Daarna zong Barbara van Velzen, begeleid op de gitaar door Chaim Wackie Eysten een aantal songs, die in haar beleving passen bij het werk van De Bakkerij. Barbara zong al eerder bij de onthulling van de muurschildering van Artikel 1 naast het stadhuis van Leiden en bij de Vredeswake van 2016. Zij en Chaim doen de vooropleiding van het Conservatorium voor popmuziek.

Het waren songs over mensen die snakken naar vrede: 'imagine all the people, living life in peace'; naar vrijheid en gerechtigheid:'kijk daar gaan mensen weg van huis, ergens heen waar ze niet thuis zijn'; over mensen op de vlucht:'er spoelen mensen aan....'; mensen in een veelkleurige samenleving, mensen aan de onderkant van de samenleving en mensen die elkaar helpen: 'people help the people'. Indrukwekkende songs: 'waiting for the world to change'.Ze kregen tot slot een welverdiend applaus. Het bedankje, met bloemen en een bon werd niet, zoals alle jaren, uitgesproken door Wilbert van Erp, voorzitter van de RK Diaconie Leiden: hij lag in het ziekenhuis en moest helaas verstek laten gaan. Peterhans van den Broek bracht de groeten over van Wilbert, wenste hem beterschap en iedereen een gelukkig nieuwjaar.

Henriëtte van den Broek