Plannen voor het nieuwe jaar

Deze maand verscheen het Jaarplan 2018 van Diaconaal Centrum De Bakkerij. Een beknopt overzicht van de activiteiten in en vanuit het interkerkelijk hulpverleningscentrum aan de Oude Rijn die dit jaar in de planning staan.
Naast alle projecten en manifestaties waar het diaconaal centrum in het nieuwe jaar haar schouders onder wil zetten is er in het nieuwe jaarplan ook extra aandacht voor de unieke wijze waarop in het gebouw van De Bakkerij ruim twintig organisaties en projecten onderdak vinden en op informele wijze elkaars werk ondersteunen en versterken.

Want De Bakkerij is vooral ook een warm nest voor bevlogen mensen. Professionals en vrijwilligers die samen een werkplek creëren waarin mensen zich welkom en gezien weten, ondersteund en uitgedaagd voelen, gesterkt en onderling verbonden.

De grote variatie aan kennis en ervaring op allerlei aandachtsvelden met verschillende doelgroepen en eigen netwerken zorgt onderling tussen de organisaties in De Bakkerij voor nieuwe impulsen, creatieve oplossingen en handige suggesties die ieders werk weer wat makkelijker, aantrekkelijker en vaak ook doelmatiger maken.

Het Jaarplan 2018 kunt u hier downloaden.