Zorgelijk signaal aan Gemeente Leiden

De afgelopen tijd zijn er meerdere mensen (vluchtelingen, asielzoekers, ongedocumenteerden) bij De Bakkerij binnengelopen, die niet geholpen kunnen worden door de organisaties die daar eigenlijk wel voor zijn. Gezien de schrijnende situaties proberen de diaconieën van De Bakkerij en Vluchtelingenwerk Leiden een oplossing te vinden, maar de hulp behoort niet tot de opdracht van Vluchtelingenwerk en de diaconieën hanteren weliswaar geen strakke regels en geven regelmatig een logeerplek in Imani, ons opvanghuis, maar die opvangcapaciteit is op dit moment niet voldoende.

Noodopvang Imani ontoereikend

Imani is oorspronkelijk opgezet in november 2012 voor ongedocumenteerde Franstalige Afrikanen, maar zit nu regelmatig vol met gasten die nergens anders terecht kunnen in Leiden; niet bij de Binnenvest, de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen en niet bij STUV, de stichting voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en andere vreemdelingen, of de aan STUV verbonden Bed, Bad en Broodvoorziening in Leiden.

Brandbrief

In een brandbrief aan de Gemeente Leiden hebben de diaconieën van De Bakkerij samen met Vluchtelingenwerk een verzoek gedaan voor versoepeling van de regelgeving met betrekking tot de binding aan Leiden. STUV hanteert de richtlijn dat uitgeprocedeerde mensen pas geholpen kunnen worden als ze aantoonbaar zes maanden in Leiden verblijven. Dus ofwel opgevangen binnen een eigen netwerk of  zwervend op straat en slapend in parken en portieken. Omdat dat voor velen geen optie is, kloppen ze aan bij De Bakkerij. Ze hebben van ons gehoord van bekenden, van De Fabel van de Illegaal of via internet.

Grote zorgen

Sommigen krijgen een tijdelijke plek in Imani. Anderen van wie de situatie schrijnend is en voor wie De Bakkerij geen ruimte heeft, worden indien mogelijk verwezen naar de Bed, Bad en Broodvoorzieningen in Amsterdam of andere grote steden. Wij hebben echter geen idee of zij daar ook heen gaan. We maken ons grote zorgen, omdat veel mensen die zich bij ons melden vaak ernstige psychische problemen hebben. We begrijpen dat er regels moeten zijn, maar zien ook hoe velen door de ingewikkelde procedures en strikte regelgeving daar de dupe van worden. Vandaar ons verzoek aan de Gemeente Leiden om samen met de regiogemeenten te komen tot betere afspraken omtrent regionale binding en een versoepeling van de opvang in de Bed, Bad en Broodvoorziening te Leiden.